Tõstamaa mõisa hooned

1.Tõstamaa mõis 

2. Hobusetall

Fotol on tall-tõllakuur pildi paremas servas, foto on tehtud 1970ndatel.

3. Mõisateenijate maja

4. Sepa maja

5. Viinavabrik, tärklisevabrik asus mõisa peahoone vahetus läheduses jõe ääres. Vabriku varemed olid veel 1980ndate teisel poolel alles, kui tänaseks on hoone täielikult hävinenud ja varemedki likvideeritud.

Fotol tärklisevabriku varemed 1970ndate lõpus või 1980ndate alguses

Number 6: Sealaut

Fotol Tõstamaa mõisa sigala 20.sajandi alguses (Ivar Kokka erakogu)

7. Lehmalaut

8. Mõisateenijate maja (valitseja)

9. Mõisamoonakate maja (aednikud, kutsar)

10. Mälestuskivi

11.  Holsteinide matusepaik. Endiste mõisaomanike säilmed on ümbermaetud Saksamaale. Praegu on matusepaik eramaal ning endisesse matusekambrisse rajatud kartulikelder.

12. Linnulaut

13. Tööhobuste tall

14. Lubja- ja tõrvaladude asukohta pole praegu näha, sest praegu on maa eravalduses ja seal asuvad eluhooned.

15. Lubjapõletuse ahjud

16. Kaalumaja

17. Kasvuhooned

18. Keldrid, jääkelder

19. Kasvuhoonete valvuri maja

20. Pesutriikija maja

21. Pritsikuur

22. Pesuköök

23. Härraste saun

24. Altsaun (moonakatele)

25. Sepikoda

26. Marjaait, “Marjamaja”

27. Kaarsillad Tõstamaa jõel. Tõstamaa jõgi saab alguse Ermistu järvest, mis asub mõisakompleksist paari kilomeetri kaugusel. Jõgi voolab loogeldes läbi mõisapargi, olles päris peahoone kõrval. Tänaseks on jõe veetase oluliselt langenud, sest 1960ndatel püüti Ermistu järve rajada vääriskalakasvatust ning selle raames lasti ka järv veest tühjaks. Päriselt see ei õnnestunud ning kui vesi tagasi lasti jäi nii järve veetase tunduvalt madalamaks kui ka jõe veetase. 2008. aastal ehitati parki uued puust kaarsillad.

Antud foto on tehtud 19. sajandi lõpul või 20. sajandi algul.

28. Purskkaevud

29. Munade veeretamise mägi (“Munamägi” – esimese härrastemaja asukoht)

30. Kalatiigid

31. Luikedemaja

32. Õunaaiad

33. Ploomiaed

34. Kanal aedade kastmiseks (pealt plaatidega suletud)

35. Lubja kustutamise kohad

36. Loomalaudad VII JA VIII sajandil