Projektid Tõstamaa mõisas

PROJEKT “Garden Pearls II”

Projekt “Garden Pearls II” on “Garden Pearls I”  jätkuprojekt, mis keskendub ligipääsetavuse parendamisele läbi keskkonnasõbralike lahenduste.

Eesmärk: korrastatud heaoluaed erinevate puhkekohtadega, kus lõõgastuda ja stressi maandada, leida viise õppimiseks ja loovuseks, looduses viibimiseks, teistega suhtlemiseks ja füüsilise tervise parandamiseks. 

Periood: 01.10.2023-30.09.2026

Rahastaja: Interreg Estonia-Latvia

Kogu projekti summa ERDF 924 792,80  €

Tõstamaa mõisa eelarve: 23 275 €

Projekti juhtpartner Vidzeme Turismiarenduskeskus (Läti).

Partnerid: Riga planeerimisregioon, Kurzeme planeerimisregioon, MTÜ ”Garden Pearls”, Madona Omavalitsus, Valmiera omavalitsus, Gulbene omavalitsus, Smiltene omavalitsus, Specially Protected Cultural Monument the Turaida Museum Reserve, Birini mõisapark, MTÜ Oleri mõis, Municipal Agency “Cesu Municipality Tourism Development Agency”, MTÜ Eesti Maaturism, Tartu Ülikool, Pärnu Linnavalitsus, Viljandi Linnavalitsus, SA Tõstamaa Mõis.


 

 

 

PROJEKT “TÕSTAMAA MÕISAPARGI TEE REKONSTRUEERIMINE”

Tõstamaa Vallavalitsus teostab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusega meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ projekti „Tõstamaa Mõisapargi tee rekonstrueerimine“.

Projekti eesmärgiks on Tõstamaa mõisapargi rekonstrueerimisega parandada ja säilitada pargi seisundit. Projektiga rajatakse mustkattega jalgtee, tee äärde paigaldatakse pingid, vaateraamid ja prügikastid ning loodusväärtusi tutvustad infostendid.

Projekti tulemusena paraneb Tõstamaa mõisapargi ning kaitstavate liikide elupaiga seisund.

Ühtekuuluvusfondi toetus projektile on 105 000,50 eurot.

 

 

Projekt „Tõstamaa käsitöösalong”

Lääne Pärnumaa piirkonnas on väga palju aktiivseid käsitööseltse. Samas on see kant väga populaarne turistide seas, tänu millele on käsitöömeistritel siin hea oma tooteid turustada. Kuna Tõstamaal ja selle ümberkaudsetes valdades oli varasemalt turustamiskohtade puudus, otsustasid kohalikud käsitöömeistrid rajada Tõstamaale käsitöökaupluse. 2017 aastaks oli see kauplus aga sedavõrd hästi tööle läinud, et oli tekkinud ruumipuudus, mistõttu ei olnud võimalik kõiki tooteid eksponeerida. Ruumipuudus ei olnud aga kõige suurem probleem. Süvenenud olid probleemid hoonega, mis ei vastanud normaalsetele tingimustele (külm, kulukas kütta, puudus WC, põrandad ja laed olid lagunenud, seinad katki, katus lasi läbi jne). Halbade tingimuste tõttu ei olnud võimalik kogu hoonet kasutusele võtta. Oht oli hoone täielikuks lagunemiseks. Eelpool toodud probleemide lahendamiseks rekonstrueeriti Tõstamaa alevikus Sadama tee 1 asuv endise kauplus-elamu hoone ja rajati sellest kompleksne Käsitöösalong.

Käsitoopoe pilt 1

Logo kodukale


Pildid

 

Tõstamaa mõis – sfäärilised fotod

 

Tõstamaa muuseumi virtuaalnäitused
 • Tõstamaa alev vanadel fotodel
 • Põllenäitus (Põllenäitus oli mõisa korstnasaalis eksponeeritud 2012. aasta augustikuus)
 • Tõstamaa valla mehed Nõukogude armees (näitus oli eksponeeritud mõisa korstnasaalis 2009. aasta suvekuudel)
 • Pruutkleitide näitus (pruutkleitide näitus oli mõisa korstnasaalis eksponeeritud 2007. aasta suvekuudel)

 

Projektid
 • Koostöö Eesti Ajalooarhiiviga Tõstamaa mõisakooli tutvustamiseks. Projekti toetas Kultuuriministeerium. Projekti raames valmisid mõisa ajalugu tutvustavad stendid ning nii mõisa kui Tõstamaa koolihariduse ajalugu tutvustav voldik. Samuti käisid projekti raames Tõstamaa kooli õpilased ekskursioonil Tartus, kus külastati Ajalooarhiivi, Tartu Ülikooli peahoonet, Kirjandusmuuseumis ning vaadati ringi Toomemäel. Projekti kestus 16.11.2007-30.08.2008.
 • Tõstamaa valla II Muuseumipäev. Projekti toetas Hasartmängumaksu Nõukogu. Projekti raames toimus 26.juulil 2008 Tõstamaa valla muuseumipäev, mille raames avati muuseumis uus näitusteruum Blackbox, toimus ekskursioon Tõstamaa mõisakompleksis. Samuti toimus nn Suur muuseumituur, mille käigus külastati Varbla muuseumi, Seli muuseumituba ja Tõhela Koduloopööningut. Muuseumipäev lõppes Tõstamaa Tuttide ajaloohõngulise moedemonstratsiooni ja meeleoluka kontserdiga, kus esineasid Priit Pedajas ja kandleansambel Sotto Voce. Projekti kestus 01.07.-30.08.2008.
 • KIPA – Kohalikud Inimesed Pakuvad Avastamisrõõmu ehk täiskasvanute koolitusprojekt omaalgatuse edendamiseks ja kohaliku elukvaliteedi parandamiseks. Pojekti raames toimusid erinevad õppepäevad 2007.aasta detsembrist kuni 2008.aasta juunini. Õppepäevadel õpiti enesekaitset, käsitööd, lilleseadet ja palju muud. Samuti uuriti projekti raames Tõstamaa elanike koolitussoove. Projekti kestus 01.11.2007 – 30.08.2008.
 • Tõstamaa Keskkooli meediaklassi kõnepult ja nõupidamiste laud. Projekti toetab Akadeemilised Kanada Eesti Naised (AKEN), kes korraldavad igal aastal kirbuturgu ning mille tuludega nad toetavad erinevaid hariduse ja lastega seotud projekte Eestis ja Kanadas. Projekti kestus kuni oktoober 2008.
 • Tõstamaa mõisa peegli restaureerimine. Projekti toetab Kultuuriministeerium. Projekti raames restaureeritakse Tõstamaa hooldekodust leitud vanaaegne peegel. Projekti kestus 01.05.-31.10.2008.
 • Noorte turismihariduse edendamine Tõstamaa vallas. Projekti toetati Leader-meetmest, PRIA. Projekti raames viidi läbi mõisa infolaua koolitus ning soetati Tõstamaa turismiinfopunkti töö parendamiseks kaks lauaarvutit ning dataprojektor. Projekti kestus 01.03.2010 – 30.06.2010.

 

 • Noorte ettevõtlikkuse arendamine Tõstamaal. Projekti toetab Ettevõtlikkuse Arendamise Sihtasutus (EAS). Projekti eesmärgiks on Tõstamaa keskkooli noorte ettevõtlusalase teadlikkuse kasvatamine ja ettevõtlikkusega seotud oskuste arendamine. Projekti metodoloogiline alus toetub ERASMUSE Intensiivprojekti “Innovation, New Ventures and Entrepreunership in Social work Teaching (INVEST)” poolt arendatud kontseptsioonile põimida õppeprotsessi nii teoreetilist kui praktilist lähenemist. Erasmuse projekti kohta saab enam infot TÜ Pärnu Kolledþi kodulehelt www.pc.ut.ee/projektid või projekti kodulehelt http://www.invest.fsf.vu.lt/. Projekti kestus 1. september 2010 kuni 31. märts 2011.
 • Tõstamaa mõisapargi korrastamine. Projekti kestus 01.04.2008-30.06.2010. Loe projektist pikemalt.
 • Tõstamaa mõisakooli infomaterjalide tõlkimine ja trükk. Projekti kestus 01.06.-30.07.2011. Projekti toetas Kultuuriministeerium läbi Mõisakoolide riikliku programmi. Projekt teostati koostöös Tõstamaa Vallavalitsusega. Projekti raames tõlgiti Tõstamaa mõisa ja kooli tutvustavad voldikud soome, vene ja saksakeelde ning trükiti trükikojas Pajo.
 • Everybody Can Do It! Tegemist on Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse allprogrammi GRUNTVIGI õpikoostöö projektiga, mille tegevused toimuvad 2012 – 2014. Projekti juhtpartner on Hispaaniast ning partnerid peale Eesti (meie), Portugalist, Rumeeniast, Soomest, Türgist, Suurbritanniast ja Prantsusmaalt.
  Projekti peamisteks eesmärkideks on soodustada soolist võrdõiguslikkust nii indiviidi era- kui tööelus ning soodustada indiviidide sotsiaalset integratsiooni tõstes täiskasvanud õppijate teadlikkust oma oskustest ja võimetest. Loe projektist pikemalt.

logo

 • Tõstamaa muuseumi ekspositsiooni parendamine. Seltsingu Tõstamaa Mõisapreilide Selts abiga soetati Tõstamaa muuseumile 2013. aasta suvel kaks uut klaasvitriini muuseumile annetatud väikeeksponaatide väljapaneku parendamiseks. Klaasvitriinide soetamist muuseumile toetati Pärnumaa Kohaliku Omaalgatuse programmist 1250 euroga. Vitriinid jõudsid mõisa augustikuus.kysk-Sisemin logod-valgel2x1 ver6 1 1024klaasvitriin moisas

 

 • Tõstamaa piirkonna pärand nahatöös. Projekti taotlejaks ja läbiviijaks on MTÜ Tõstamaa Kodukant ning projektiperiood 01. juuli – 30.november 2014. Projekti eesmärgiks on nahatöö koolituste läbiviimine kohalike elanike käsitööoskuste suurendamiseks, piirkonna rahvakultuuri pärandi säilitamiseks ja praktiseerimiseks. Juulis, augustis ja septembris viiakse läbi koolitused traditsioonilisest nahatööst, nahast sandaalide valmistamisest ning helmestikandiga tubakakoti või vöö valmistamisest. Projekti toetatakse Kohaliku Omaalgatuse Programmist.
  kysk-Sisemin logod-valgel2x1 ver6 1 1024
 • Tõstamaa mõisakooli toolid. Mõisakoolide riikliku programmi toel soetatakse Tõstamaa mõisakooli saali uued toolid.
 • 28. novembril 2013 toimus Tõstamaa Keskkooli õpilaste heategevuslik kontsert väikekandlete ostuks muusikaklassi. Kontserdiga koguti 167,50 eurot ning 2014. aasta maikuu lõpuks said kandled valmis ja toodi kandlemeistri poolt ka mõisa.

 

kandlemeister2


 

 • Tõstamaa mõisakooli arendamine atraktiivseks ja mitmekülgseks kogukonna turismi- ja kultuurikeskuseks. Programmist “Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise ” rahuldati ka Tõstamaa Vallavalitsuse projektitaotlus mõisakooli arendamiseks. Projekti tegevused kestavad kaks aastat kuni 2015. aasta lõpuni ning hõlmavad nii koolitusi kui teenuste väljaarendamist. Täpsem viide programmist eraldatud toetuste kohta on siin: http://www.kul.ee/et/uudised/norra-island-ja-liechtenstein-toetavad-eesti-moisakoolide-jatkusuutlikkust liina raamatserviis

 


Liina Käär esines ettekandega Tõstamaa viimasest parunist ja sanskritoloogist Alexander Stael von Holsteinist
Gurukula Kangri Vishwavidyalaya’s, Haridwar, Uttarakhand

 

13. jaanuaril 2014 esines Tõstamaa mõisa projektijuht Liina Käär Indias, Uttarakhandi osariigis Haridwaris asuvas ülikoolis Gurukula Kangri Vishwavidyalaya ettekandega sanskritoloog Alexander Stael von Holsteini elust ja tegevusest. Ettekande eesmärgiks oli tutvustada ülikooli akadeemikutele ja koostööpartneritele seoseid ja koostöövõimalusi Eesti ja India vahel.

Tõstamaa mõisa viimane parun pühendas suure osa oma elust sanskriti keele õpingutele ning India ja Hiina kultuuri tundma õppimisele. Töötades aastaid Indias ja Hiinas püüdis Alexander tutvustada idamaade kultuuri nii Euroopas kui Ameerikas. Tema surma järel ning nõukogude okupatsiooniga seoses kadus mõneks ajaks siinse rahva mälust teadmine Alexander Stael von Holsteini tööst ja selle tähtsusest Tõstamaal, kuid mõisa taastamise järel ning piirkonna kultuuriajaloo uurimisega on tema elu ja tegevus üha suurema huvi alla sattunud.

Indias tehtud ettekande üheks ülesandeks oli tutvustada sealsetele akadeemikutele Alexander Stael von Holsteini tegevust ning kuidas seda kasutada uue koostöö arendamiseks läbi sanskriti keele õppe.

Vestlustel kohalike õppejõududega selgus, et Eestist ja siintehtavast teatakse väga vähe ja veelgi vähem sellest, et meil on olnud teadlasi, kes on andnud suure panuse India kultuuri ja keele õppimisele ja õpetamisele. Koostöötulemusena on kavas rakendada Tõstamaa koolis ja loodetavasti ka Tartu Ülikoolis uudset virtuaalset sanskriti keele õppeprogrammi SanskritBot.

Läbiviidud ettekanne Alexander Stael von Holsteini elust ja tegevusest sai teoks tänu Technovite LAB PVT Ltd’le, mis tegeleb erinevate haridusalaste projektide läbiviimise ja tarkvara arendusega. Ettevõte viis Haridwaris läbi uue innovatiivse projekti PLANETSKOOL tutvustust, mis pakub uut tarkvaralahendust hariduse kättesaadavaks tegemisel kõikidele lastele ja noortele üle maailma ning arendab sealjuures ka muid virtuaalseid õppemeetodeid. Planetskooli ja ettevõtte kohta on huvilistel võimalik rohkem infot leida aadressil www.facebook.com/planetskool. Tõstamaa koolil on plaanis edaspidi arendada projektitööd Indiaga. Algus on tehtud!