Tõstamaa mõisa park

DSC_0925

Foto: Eveli Ilvest

Tõstamaa mõisa park rajati 19.sajandi teise poole algul peahoone ümber, hiljem laiendati 1870-1880 ehitatud veetorn-elamu ümber vabakujulise pargina. Mõisa ümber olev park on lagendikuline, inglise stiilis maastikupark, seda kroonib kaharavõraline tamm (võra läbimõõt 23 m), mille juurde asetati 1990.a. mälestuskivi rahvahariduse 300. aastapäevaks (1688-1988).

Mõisa peahoone ja tall on lähtepunktideks väga suure pargi (14-15 ha) jagunemisele kaheks osaks. Vahetult peahoonega seotud pargiosa piirneb külgedelt- ida poolt jõega, läänest teega ja omab kitsa väljavenitatud kuju. Peahoone ees on väga pikk, vabalt lookleva piirjoonega väljak, taga väiksem välu, mis laieneb pargi sügavuses. Puiestee on vabas paigutuses puudegruppidena, mis ääristavad väljakuid tiheda, ümbrust isoleeriva seinana. Oluline pargikujunduslik element on jõgi, millel oli saarte ja paistiikide süsteem sillakestega.
Suurem, stiilse vaba planeeringuga pargiosa jääb talli taha. Pargi põhjakülg on piiratud luiteahelikuga. Kujunduslikuks kompositsiooniks on väljakute rida, mis eraldatud suurte, üheliigiliste (tamm, vaher-pärn-lehis), kontrastsete värvidega puudegruppidega. Lisaks puudele kasvab pargis ka hulgaliselt dekoratiivpõõsaid.
Omaaegsed arvukad majandushooned paiknesid pargis alaansmblitena. Praeguseks on need ehitised suures osas hävinud. Jõe äärde jäi rida tööstuslikke ettevõtteid- tärklisevabrik, sae- ja jahuveski, villavabrik ja kivilööv. Loodesse suunduv puiestik oli piiratud kivitaraga, mille taga asus suur rühm lautu, talle, kuure, aitu, moonakate ning teenjate maju. Mitmed omaaegsed kõrvalhooned on säilinud vaid varemetena.  Pargis kasvab 37 puu- ja põõsaliiki, nendest 21 kodumaist ja 16 võõramaist.

Parki on pikki aastaid hooldanud Tõstamaa keskkooli õpilased ja just viimastel aastatel on juurde istutatud mitmeid erinevaid leht- ja okaspuid.
Tõstamaa mõisa park on nii muinsuskaitse- kui looduskaitse all. 2017 aastal viidi läbi Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi toetusega meetme “Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine“ projekt „Tõstamaa Mõisa pargi tee rekonstrueerimine“.

Projekti eesmärgiks on Tõstamaa mõisapargi rekonstrueerimisega parandada ja säilitada pargi seisundit. Projektiga rajati mustkattega jalgtee, tee äärde paigaldatakse pingid, vaateraamid ja prügikastid ning loodusväärtusi tutvustad infostendid. Tõstamaa mõsapark on koduks mitmele kaitsatavale liigile nagu nahkhiired ja rähnid. Projekti tulemusena paraneb Tõstamaa mõisapargi ning kaitstavate liikide elupaiga seisund.

Tõstama mõisa aed

DSC_1032

Foto: Eveli Ilvest

Mõisaaegses aias asub  täna kooliaed, mida ümbritseb kõrge maakividest müür. Aegade jooksul on aeda mitmel korral ümber kujundatud vastavalt kooliprogrammide muutumisele. Praeguseks on kooliaed töö- ja puhkekohaks õpilastele kui ka külastajatele koos lõkkeplatsi ja vabaõhuklassiga.  Jõudumööda on taastatud ka lagunenud müüri.