Visit Pärnu poolt välja antud märgisega “Siin on COVID-19 turvaline” kinnitame, et järgime meie tegutsemisvaldkonnale kehtestatud Vabariigi Valitsuse korraldusi ja Terviseameti juhiseid, hoiame end nende järgimiseks infoga pidevalt kursis ning aitame külastajatel täita kohapeal viiruse vältimise reegleid.

 

 

TÕSTAMAA MÕISA TURVALISUSE TAGAMISE JUHEND  SEOSES COVID-19 VIIRUSEGAAlates

 • 1. oktoobrist lõpetatakse Tõstamaa mõisa kui koolimaja kasutamine turismiobjektina ning ei toimu kontserte, ekskursioone ega muid üritusi milledel viibiksid koolivälised isikud.
 • Mõisa hoonetes on tagatud üldruumides käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesuvahendiga ja paberrätikutega. Nakkusohutuse seisukohalt on eelistatum kuivatada käsi ühekordse paberrätikuga, mitte kätekuivatiga.
 • Oluline on hoida minimaalseid inimestevahelisi kontakte  ja maandada viiruse leviku riske, paigutudes ruumis hajutatult.
  Külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav.
 • Kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös.
 • Siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt.
 • Desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad.
 • Sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
 • Personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit.
 • Tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega.
 • Haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas.
 • Haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid 
 • Teabevahetust korraldab SA Tõstamaa mõisa tegevjuht, kes määrab kommunikatsiooni (v.a meediapäringud) kontaktisiku
  ning loob ühtse kokkulepete ning suhtluse formaadi.

 

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui Tõstamaa mõisa piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna
epidemioloogilisest olukorrast.

246791