Tõstamaa apteeker Karl Blumenfeldt       

 

Karl Blumenfeldt sündis 11. veebruaril 1863 Pärnumaal Tammiste mõisas kärneri pojana. Ta lõpetas Pärnu I Gümnaasiumi, õppis seejärel Tartu Ülikoolis aastatel 1884-87 rohuteadust, kuid katkestanud õpingud haiguse tõttu. Aasta hiljem, 1888, avas ta apteegi Tõstamaal.

Tollal 25-aastane apteekrihärra oli tuntud kui pürotehnikahuviline ja puhkpillifanatt. 1888. aastal jaanipäevaks ilutulestiku tarvis segusid valmistades tekkis plahvatus, mis tappis tema väikese tütre ja pani põlema maja. Mahapõlenud apteegimaja asemele ehitas mees 1889. aastal uue apteegihoone, mis praegu on Tõstamaa vallamaja.

1891. aastal asutas Karl Blumenfeldt Tõstamaale pasunakoori, mida pärast tema lahkumist Tõstamaalt juhatas edasi Tõhela talumees Villem Laurits. Pasunaorkestrile osteti esimesed pillid kohaliku karskusseltsi poolt, kes raha selleks kogus lõbuõhtute ja annetuste korraldamisega.

1892. aastal lahkus Karl Blumenfeldt Tõstamaalt ja suundus edasi Suur-Kõpule ning sealt juba 1896. aastal Pilistverre. Seal avas mees kohaliku apteegi, asutas Pilistvere pasunakoori ja oli sümfooniaorkestri juhiks.

Pilistvere vabariigiaegne Laulu- ja Mängu Selts alustas sealse Ühispanga majas tegevust aastal 1919. Seltsi asutajaks, eestvedajaks ja esimeseks esimeheks oli apteeker Karl Blumenfeldt, kes. oli kogu Pilistvere seltsielu üks juhtfiguure.

Blumenfeldt valiti Laulu- ja Mängu Seltsi esimeheks, samuti Tuletõrje Ühingu esimeheks ning mitme seltsi auliikmeks, sest ta oli aktiivne teisteski kohalikes seltsides jm üritustes. 1931. aastaks oli Pilistvere kihelkonnas registreeritud ca 30 seltsi.

 

Kasutatud materjal:

Udu, A. 105 aastat pasunakoori Tõstamaal. Tõstamaa Tuuled 5 (17), juuni 1997.

[http://ajaleht.tostamaa.ee/1997/tt_06_97.pdf] 19.11.2009

 

Pilistvere Laenu-Hoiu ühisuse hoone

[http://register.muinas.ee/?menuID=monument&action=view&id=27603] 19.11.2009

 

Tõstamaa ajalugu

[http://www.tostamaa.ee/client/default.asp?wa_id=69] 19.11.2009