Seliste ehk Seli Püha Vassili apostliku-õigeusu puust kiriku ehitasid valmis Riia mungad. Riiast toodi kirikudetailid talvel üle jää Selistesse ja hoone ehitati siin üles. Kirik püstitati 1861 ja pühitseti 1864. aastal Püha ülempiiskop Vassilius Suure auks. Kohalik kogudus asutati 1847 ja tegutses 1987. aastani.

Pühakoda on lihtne ja oma ajastu õigeusu kirikuarhitektuuriga võrreldes askeetlik laudadega vooderdatud rõhtpalkehitis, põhiplaanilt ladina risti kujuline. Läänesissepääsu kohal paikneb nelinurksel alusel kaheksatahuline vertikaalse liigendusega torn, mida katab väikese sibulkupliga telkkiiver. Peasissepääsu varikatust toetavad sambad. Sisekujundus on kaunistusteta.

Võsastunud ja räämas kirikut hakati korrastama 1998. aastal

Pootsi-Kõpu Kolmainu Apostlik Õigeusu kirik on valminud 1873. aastal. Kirikus on mälestustahvel esimesele eestlasest piiskop Platonile (Pootsis sündinud Paul Kulbuschile). Kogudus asutatud 1847 ja tegutseb siiani. Kirik on muinsuskaitse all.