Sümboolika

 

Tõstamaa osavallal on oma lipp ja vapp.

Pühaliku õnnistuse said nad esimestel valla päevadel Tõstamaa kirikus.

 

Mida sellel on kujutatud?

Tõstamaa osavalla vapil on põigiti poolitatud sini-kuldsel kilbil kuldmust kaheksakodaraline ratas, mille ülemisel poolel on laevarooli käepidemed.

Mida see meile tähendab?

Sinine tähistab merd, tõde ja lootust. Neitsi Maarja tunnusvärvina viitab ta ka Tõstamaa kirikule. Kuld tähistab maad, Tõstamaa liivaluiteid. Märgib õnne ja heaolu. Kuld ja must on Pärnumaa vapi-värvused. Ratas on päikese ja elu, liikumise ning arengu sümbol. Rooliratas osutab rannasõidule ja kalapüügile.

Lipp ja vapilipp

Tõstamaa osavalla lipp on vapilipp. Kandelipu suurus on 105×135 cm. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:9. Lipul asendub vapi kuldne kollasega.

Kasutamiskõlbmatuks muutunud osavalla lipp kuulub sündsal viisil hävitamisele.

Vapi kasutamine

Osavalla vappi kasutatakse:

1) osavalla esindushoonetel ja -ruumides, samuti muudel hoonetel, kuhu vapp on ajalooliselt kuulunud, koos linna vapiga;

2) osavallakogu, osavallakeskuse ja osavallakeskuse juhataja plankidel ja väljaantavatel dokumentidel koos linna vapiga;

3) osavalla pitseritel, autasudel, meenetel, reklaamidel ja ametlikel trükistel;

4) üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal tähistamaks osavalla poolt vastava ürituse või projekti toetamist;

5) osavalla piiritähisel.

Lipu kasutamine

Osavalla lipp heisatakse:

1) alaliselt hoonel, kus asuvad osavallakogu ja osavallakeskus, koos linna lipuga;

2) osavalla territooriumil asuvate koolide, lasteaedade ja teiste linna ametiasutuse hallatavate asutuste hoonetel alaliselt või vastava asutuse tööajal koos linna lipuga;

3) ajutiselt hoonel või kohas, kus toimub osavalla ametlik tseremoonia.

Igaühel on õigus osavalla territooriumil heisata ja kasutada osavalla lippu, järgides osavalla põhimääruse sätteid ja head tava.

Osavalla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.

Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu 2,5 korda suurem lipu laiusest.

Heisatud lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.