Tõstamaa kandi külad

Kadakate ja metsade vahel on Tõstamaa hajuskülad. Teed kulgevad mahedate põldude ja sajandeid säilinud pärandmaastike vahel. Osavalla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, lisaks on 19 küla ja asustatud saar Manilaid. 
Lisaks Tõstamaale on osavallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad Tõstamaa alevik, Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. 

Tõstamaa piirkonna külad                       

Tõstamaa alevik

Värati              

Lõuka             

Ermistu                     

Tõlli                

Kastna piirkonna külad                 

Kastna                  

Rammuka            

Seliste piirkonna külad                 

Seliste                 

Päraküla                 

Pootsi piirkonna külad                  

Pootsi                    

Lao                 

Kõpu           

Kavaru                       

Manija                        

Tõhela piirkonna külad                 

Tõhela                     

Männikuste               

Kiraste                     

Alu