Tõstamaa tönk 1889

Arvatavasti uuendati telliselöövi sellel aastal tollase mõisa omaniku Stael von Holsteini poolt. Kuid telliseid toodeti Tõstamaal juba varem, mõisa peahoone ehitamise ajal 1804. a. Siin töödeldi mitmelaadseid mõisa ehitusmaterjale: põletati lupja, vormiti kollaseid ilmastikukindlaid telliseid, lõigati sindleid. Ehitusmaterjali ei tarvitatud ainult mõisahoonete juures, vaid anti ka rendikohtadele. Selle tulemusena kujunes ümbruskonna külades hoonetüüp, kus maakivist müüril oli seespool (10-12cm kaugusel) tellisvooder kollase tellisega piiratud avad, müürikrohvi oli kaunistuseks surutud kivikildudest mustrid. Sarnaseid ehitisi leidub rohkesti Alu küla renditaludel.