Tõstamaa kalmistu

Vana kalmistu (vasakul) on rajatud 1822. aastal ja uus (paremal) luteriusu kalmistu 1886.a. Nende vahel on õigeusu kalmistu (avatud 19. sajandi viimasel veerandil).

Kalmistul võib leida iidseid hauaplaate, võimsaid kivi- ja raudriste, kiviaedu ja ketiga piirdeid. Koos põllumeeste, kalurite, meresõitjate ja laevaehitajatega puhkavad siin ka tuntud kultuuri- ja hariduselu tegelased: Jüri Karlson-koolijuhataja, laevamudelite ehitaja ning pillimees Theodor Lõõbas, väsimatu koduuurija Andrei Udu ja paljud teised. Mälestusmärgid meenutavad Vabadussõja koloneli Aleksander Seimani, soopõldude rajajat Jakob Tootsi ja Teise maailmasõja ohvreid.