Tõstamaa jõgi

Jõgi saab alguse Ermistu järve lõunasopist ja suubub Värati lahte (pikkus 3,8 km). 1966. aastal loodi Ermistu järve kalakasvatusbassein, kahjuks ei kandnud töö aga vilja. Basseini rajamise käigus kaevati järvest äravoolukohad, mis suubusid Tõstamaa jõkke. Samal ajal ehitati ka betoonist veeregulaator, millel me praegu asume.

Varem kasvas Tõstamaa jões palju vesiroose, arutu veereþiimi rikkumine järvel aga hävitas need kaunid lilled. Jõe kärestikumalistes kohtades (koolimaja juures) võib kohata vesipappi.