Salu-kuusik

Luiteharja varjus on vähem valgust ja pinnas niiskem, seega sobiv kasvukoht kuusele. Hämarama metsa all kasvavad mustikad, kilpjalad ja härgheinad. Rikkalik on samblarinne (palusammal, laanik, metsakäharik jne), puudel ripuvad habesamblikud.