Laagisoo

 

Siin on põhjust meenutada edumeelset Tõstamaa mõisavalitsejat Jakob Tootsi (1848-1919), kelle initsiatiivil rajati Eesti esimesed soopõllud. Soo pind lõigati kraavide abil peenardeks, nii et vesi valgus kraavidesse. Peenardele veeti talvel 10-sentimeetrine liivakiht, et maa hobust kannaks. Vakamaale veeti 1000 koormat liiva, s.o 1500 tonni hektarile! Seejärel väetati kunstväetiste ja lubjaga. Viljad kasvasid vägevad.

1972.a. maaparandustööde käigus avanesid mõisaaegsete soopõldude rajatised. Maaparandustöölistel jäi ainult imetleda oma-aegsete kuivendusmeetodite töömahukust ja rajatiste vastupidavust

Soopõldude taga sinetab Ermistu järv.