Tõhela järv

…on Pärnu maakonna ja kogu Lääne-Eesti üks ilusamaid järvi. Suuruselt Eestis viieteistkümnes järv on 338,5 ha, keskmiselt ainult 1,3 m sügav, 3 km pikk ja 2 km lai. Järv on läänekaldalt järsult süvenev ja ja mudane, idakallas madal ja liivase põhjaga, mis sobib ka ujumiseks. Järve loodeosast saab alguse piirkonna üks kuulsamaid vähijõgesid – Paadrema jõgi. Selle jõe algusesse on järve veetaseme hoidmiseks ja kalade liikumistee parendamiseks rajatud 2001. a. kalatrepp.

1946-48 oli järv vene sõjaväe õppepolügoon ja pommid on veel praegugi järve põhjamudas.

 

Järv on munitsipaaljärv ja tunnistatud avalikult kasutatavaks järveks. Tõhela järv koos Ermistu järve ja nende vahele jäävad rabaga on on maakonna tasmel