Lindi looduskaitseala

1100 ha suurune Lindi looduskaitseala asub Tõstamaa ja Audru osavalla piiril Pärnu-Tõstamaa maantee ääres.

Lindi sookaitseala moodustati 1981. aastal. 1999 ala laiendati: ühtseks looduskaitsealaks liideti neli kaitsealuse liigi elupaika ja Lindi soo, et hoida erinevaid taime- ja linnuliike, sookooslusi ning neid ümbritsevaid metsi. Siin on esindatud üle 20 erineva metsatüübi.

Geoloogiliselt asub looduskaitseala Pärnu madaliku edelaosas loode-kagu suunalises nõos. Lindi soo on tekkinud Litoriinamere laguunis kõrge luiteseljandikuga piiratud nõos. Toiteveed kogub soo sademetest ja Lindi ning Künnimaa ojadest, mis suubuvad Liivi lahte. Kaitseala südame moodustab Lindi raba oma väikeste maaliliste järvekestega, mis enamikus kesksuveks kaovad. Märga mudahälvestega ja üksikute laugastega lageraba piirab ribana puisraba ja servadel levib siirdesoomännik, loodeosas kasvab männi-kase segamets. Soo lõunaosa on mustika- ja jõhvikarikas, sügiseti on siin palju seeni. Soos võib vabalt liikuda, kuid kindlasti õrnale soomaastikule kahju tekitamata. Sohu ulatuvale maasäärele minek on seevastu keelatud.

Taimeliikidest võime kohata harilikku jugapuud, väikest käopõlle, kaunist kuldkinga, laialehist neiuvaipa, kuradi sõrmkäppa, ungrukolda.

Siin on väga omapärane linnustik, sest esineb nii rabadele kui mererannikule iseloomulikke linde: merikotkas, must toonekurg, väike konnakotkas, sookurg, sarvik-pütt, teder, tilder.

 

Keskkonnainfo. Lindi looduskaitseala