Linnuvaatlus ja lindude ränne

130

Foto: Toomas Mitt

Üks võimsamaid kogemusi on näha lindude rände ajal taevas korraga tuhandeid rändlinde. Teine samaväärne võimas kogemus on näha kevadel viimaste jääpankadega ääristatud rannaäärt. See on täis kevadiselt rändelt saabunud veelinde, kes kõik üksteisevõidu rõõmust hõistavad. Ja see kõrvulukustav heli on meie kevade hääl.

Tõstamaa rannikuala asub rändeteedel. Kevadine ränne saab hoo sisse märtsis Esimeste saabujate seas on sookured, kelle kumedad hõiked täidavad kõik metsad. Mai kuus on jällegi kõik laulinnud hoo sisse saanud. Sügisene ränne algab septembris ja siis kostub sookurgede võimast häält taeva all suurtes parvedes.

Tõstamaa rannikuala jääb paljude meilt läbi rändavate rändlindude teele. Kevadeti peatub madalas rannikumeres arvukalt veelinde – kühmnokk-, laulu- ja väikeluiged; jää-, rohu- ja väikekosklad; sõtkad,vardid ja pardid. Põllud ja rannaniidud on sel ajal toitumiskohaks hanedele ja lagledele. Rannaniitudel sätivad pesitsema lõokesed ja sookiurud, kiivitajad, punajalg-tildrid, niidurüdid, tikutajad ja mustsaba-vigled. Rabades ja nende servades uudismaa põldudel peavad turniire tedrekuked ning kruugutavad sookured.

Tõhela järv kuulub Eesti linnurikkaimate järvede hulka. Siin pesitsevad

kühmnokk- ja laululuik, tutt-pütt, tutt- ja punapea-vart, lauk, mustviires. Hommiku- ja õhtuhämaruses kõmistab siinsetes roostikes hüüp ja rabadest kandub tetrede kuristamist. Jahilennul võib kohata meri- ja kaljukotkast ning roo-loorkulli. Sügiseti koondavad siinset rannajoont pikkivad poolsaared mereületuseks valmistuvaid metsa- ja niiduliike. Nende seas on ka ohtralt röövlinde, eriti arvukalt raudkull. Põldudel peatuvad hane- ja lagleparved. Soodsatel rändepäevadel ei vaibu korrakski ülelendavate sookureparvede hääled.

Linnuvaatlusvõistlused

Need on linnuvaatlejate hulgas populaarsed igaastased ja aastaläbi kestvad lindude kaardistamise võistlused, mille eesmärk on aasta jooksul vaadelda ühes 5×5km UTM ruudus võimalikult palju linnuliike ning saada seeläbi erinevate ruutude linnustiku kohta hea ülevaade.  Kõik ikka selleks, et märgata loodust, populariseerida linnuharrastust ja jagada lindudega seonduvaid teadmisi.