Kaunid teelõigud

Pootsi allee

Soomra-Alu tee

Looklev maantee kulgeb Nätsi-Võlla rabast edelasse jääval moreenseljakul. Soomra – Soomre lõik on vana külatee (uus tee läheb külast mööda), mida palistavad mõlemal pool teed paiknevad põlistalud. Soomra külas on ajaloomälestisena säilinud kalmistu 16.-18. sajandist. Soomrest edasi Alu poole kulgeb tee vanal teetrassil, tee ääres paiknevad heas korras vanad talud vaheldumisi metsatukkadega. Madalamatel aladel paiknevates metsatukkades võib tihti silmata kasvamas tammesid, kõrgematel kruusastel aladel kasvavad kadakad. Alus jäävad tee äärde osaliselt ammendatud kruusakarjäärid. Metsamaastikus olevad tühjaks kaevatud karjäärid võiks tulevikus kohandada veesilmadega puhkealaks. Karjääridest Alu suunas liikudes jääb mõnesaja meetri kaugusele tee äärde metsa sisse paari kilomeetri pikkune Alu – Köössa kivikülv – kivimägi, mis algab Ojamardi talu juurest.

Ilusad vaated avanevad kõikjal teel liikudes. Sobib matkateeks nii autoga, jalgrattal kui ka jalgsi matkamiseks.

Lindi-Tõstamaa maantee

Looklev maantee Lindi meiereist kuni Tõstamaani kulgeb vanal rannaluiteseljakul. Piki maantee äärt paiknevad ridakülad Pootsis ja Selistes. Teeäärset maastikku väärtustavad ilus männimets, tammeallee ja mõisakompleks Pootsis ning kirikud Kõpus ja Selistes. Kaitsealune Lindi raba jääb teest maa poole kõrge luiteseljandikuga piiratud nõkku. Kevadel suurveeperioodil pakuvad silmailu luiteseljakut lõikavad kiirevoolulised Männiku ja Tõrvanõmme ojad.

Maantee kulgeb kahe kuni kolme kilomeetri kaugusel merest. Enamik vaateid on viimase 40 aasata jooksul kinni kasvanud, praegu on teelt meri näha ainult Selistes.