AJALOOMÄNGUD MÕISAS

Mõisamäng aardejahi elementidega.

Mänguline orjenteeriumismäng mõisaga seotud tegevuste läbi.

Mida jutustab meile Tõstamaa mõis.

Mida jutustab meile mõisa arhitektuur, dekoratsioonid ja ehitusmaterjalid. Mis oli nende eesmärk.

Mõisakompleks kui majanduslik ettevõte. 

Mõisakompleksi majad ja nende otstarve, millised olid mõisa sissetulekud ja väljaminekud ja kuidas näeks see välja tänapäeval.

Kummitustuurid.

Pimeda hooaja ööekskursioonid kriminaalsete elementidega.

Meelte ja lõhna töötuba.

Lõhn kui mälu osa. Pimetestiga töötoad.

Ohvrikivi.

Ohvripaigad ja nende tähendus. Ohvrikiviga seotud tegevused.