Lindi-Tõstamaa teemaastik

Looklev maantee Lindilt kuni Tõstamaani kulgeb vanal rannaluiteseljakul. Seliste kohal hargneb luitestik kaheks, maantee kulgeb edasi merepoolsel ahelikul. Teine ahelik eemaldub ja kulgeb rööbiti teega Tõstamaa alevikust mööda otse Kastna poole.

Piki maantee äärt paiknevad Pootsi ja Seliste ridakülad. Teeäärset maastikku väärtustavad ilus männimets, Lindi soo, tammeallee ja mõisakompleks Pootsis ning kirikud Kõpus ja Selistes. Kevadisel suurveeperioodil pakuvad silmailu luiteseljakut lõikavad kiirevoolulised Männiku ja Tõrvanõmme ojad. Maastik jääb kogu ulatuses Kihnu väina mereparki.

Kaitsealune Lindi raba jääb teest maa poole kõrge luiteseljandikuga piiratud nõkku. Rabas, mis arenes litoriinamere laguuni soostumisel, on siiani raba ida- ja kaguosas säilinud pillirooga kinnikasvanud järved. Märga mudahälveste ja üksikute laugastega lageraba piirab ribana puisraba ja servadel levib siirdesoomännik, loodeosas kasvab männi-kase segamets. Soo lõunaosa on mustika- ja jõhvikarikas.

Pootsi-Kõpu Kolmainu apostlik õigeusu kirik valmis 1873. aastal, kogudus tegutseb tänaseni. Kirikus on mälestustahvel esimesest eestlasest piiskopile Paul Kulbuschile.

Pootsi mõis rajati 16. sajandi teisel poolel. Klassitsistlikus stiilis, algselt ühekordne härrastemaja on ümberehitustega 1962. aastal tugevasti muudetud (ehitati korruse võrra kõrgemaks). Säilinud on vaid häärberi portikusega fassaad. Aastatel 1962-1997 oli mõisas Pootsi põhikool. 1998. aastal korrastati mõisa valitsejamaja ja kool viidi sinna üle. Mõisaansamblist on veel säilinud mitmeid majandushooneid, mis on arvel ka kultuurimälestistena. Pootsi  mõisat  ümbritsev 4,9 ha suurune park võeti looduskaitse alla 1959. aastal. Dendroloogilistest haruldustest kasvab pargis saarvahtra teisend. Huvitavamatest puudest võib nimetada veel halli pähklipuud, leinajalakat, euroopa lehist, valget mändi, ameerika pärna.

Seliste apostliku õigeusu kirik ehitati valmis Riias munkade poolt, seejärel toodi ta lahtivõetult mööda jääteed Selistesse ja pandi praegusel asukohal 1861. aastal kokku. Kirik on korrastatud ja kiriku tornist on ilus vaade merele.

Maantee kulgeb kahe kuni kolme kilomeetri kaugusel mererannast. Enamik vaated maanteelt merele on viimase 40 aasata jooksul kinni kasvanud, praegu avaneb vaade merele ainult Selistes.