Tõstamaa paisjärv

Tõstamaa aleviku piires paiknev paisjärv rajati Tõstamaa jõele Laagisoos toimunud maaparandustööde käigus 1972. aastal. Varjuline looduskaunis koht hakkas kohalikule rahvale meeldima ning kohe pärast paisutamist ehitati sinna laululava ja jaanitulepalts koos istepinkidega. Algul toimusid seal vaid jaanituled, kuid hiljem hakati üha sagedamini korraldama teisi kevad-suviseid (laadad, vabaõhukontserdid jt.) üritusi. Praegune laululava valmis 1991. aastal, mil Tõstamaal peeti Pärnumaa pirandit (folklooripäevi).

Tõstamaa jõgi saab alguse Ermistu järvest ja suubub Värati lahte (langus 16,76 m). Teel merre läbib jõgi kaht luiteahelikku. Hoolimata oma lühidusest (4,28 km) on jõe laius ja langus väga vahelduvad. Et kalad pääseksid merest järve kudema, on ehitatud kalatrepid, kuid veerändureid jääb järjest vähemaks.