SA TÕSTAMAA MÕIS     Tõstamaa Manorhouse
  MÕISAPARGI KORRASTAMINE

Tõstamaa mõisapark rajati 19.sajandi teise poole algul peahoone ümber, hiljem laiendati 1870-1880 ehitatud veetorn-elamu ümber vabakujulise pargina. Mõisa ümber olev park on lagendikuline, seda kroonib kaharavõraline tamm (võra läbimõõt 23 m), mille juurde asetati 1990.a. mälestuskivi rahvahariduse 300. aastapäevaks (1688-1988). Parki poolitab tee. Teisel pool teed olev osa on metsailmeline, pakkudes varjulisi puhkekohti ning jalutusteid. Parki on pikki aastaid hooldanud Tõstamaa keskkooli õpilased ja just viimastel aastatel on juurde istutatud mitmeid erinevaid leht- ja okaspuid.

Park on nii muinsuskaitse- kui looduskaitse all.

Tõstamaa mõisapargi korrastamine

Tõstamaa mõisaparki hakati intensiivsemalt korrastama 2008. aastal, mil SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) esitati projekt pargi korrastamiseks. Projekt sai toetuse ning selle raames viidi läbi Tõstamaa mõisapargi dendroloogiline hinnang ning selle alusel korrastati park võsast ja haigestunud puudest. Parki paigaldati jalutajatele lehtla, erinevad pingid (kiikpingid, seljatoega ja seljatoeta pingid) ja vaateraamid, mille alt on võimalik avastada põnevaid vaateid. Üle Tõstamaa jõe ehitati sild ning olemasolevad sillad said käsipuud. Jalgradade äärde paigaltati prügikastid, et park oleks puhas. Projekti kestus 01.04.2008-30.06.2010.

 

 

 

 

 SA Tõstamaa Mõis