Külad ja inimesed

Tõstamaa valla külad

 

Tõstamaa (saksa keeles Testama) oli 20. sajandi alguseni Pärnumaa läänepoolseim rannikukihelkond, mis piirdus Mihkli ja Audru kihelkonnaga ühelt poolt ja Pärnu lahega teiselt poolt. Tõstamaa kihelkond (Krchspiel Testama) iseseisvus 17. sajandil, täpsemalt 1670. aastal. 


Peale mandriosa kuulus Tõstamaa kihelkonda 20. sajandil ka rida saari ja laide Liivi lahes, neist suurimad Manija, Sorgu ja Kihnu. Kihelkond kuulus Viljandi-Pärnu Rahukogu Pärnumaa 2.jaoskonna rahukohtuniku piirkonda, Pärnumaa 1. jaoskonda ja kiriklikult Pärnumaa praostkonda.


Valdadest kuulus Tõstamaa kihelkonna alla Kihnu, Seli ja Tõstamaa vald. Kokku elas kihelkonnas 1922. aasta rahvalugemise järgi 5586 inimest, kellest Kihnu vallas 1111 inimest, Seli vallas 2137 ja Tõstamaa vallas 2338 inimest. Elanike hulgas oli 12 venelast, 16 sakslast ning muu rahvuse esindajaid kokku 13.

 

Külasid oli kihelkonnas kokku 45, nendest Kihnu vallas kuus: Lemsi, Lina, Mõisaküla, Rootsi, Sääre ja Turu; Seli vallas 19: Kaapre, Karuga, Kavaru, Koti, Kõpu, Lao, Lembra, Liu, Marksa, Seli-Metsaküla, Murru, Peerni, Pootsi, Pootsi-Metsaküla, Puti, Peraküla, Sepa, Vihakse, Võhma ning Tõstamaa vallas 20 küla: Alevi, Alu, Araka-Sööni, Hädaste, Kastna, Kastna-Metsakülje, Kiraste, Kuldi, Laagitse, Lõõba, Läilaste, Metsküla, Murru, Murru-Metskülje, Männikuste, Nautsi, Suti, Teoste, Tõhela, Värati.

Fotol: Tõstamaa keskalev 1930ndate algul (Foto Simson)

 

Võrreldes 20. sajandi algusega, on olukord 21. sajandi algul sootuks muutunud. Enam pole kihelkondi ning valdade territooriumidki on muutunud.

 

Tõstamaa valla territooriumil asub praegu Tõstamaa alevik ning 19 küla, mille hulgas on ka asustatud saar Manija. Järgnevalt on igal huvilisel võimalik tutvuda valla külade põneva ajalooga ning sellega, mis neist küladest on tänaseks saanud.

 

 


 

Tõstamaa piirkonna külad

 

 • Tõstamaa alevik
 • Värati
 • Lõuka
 • Ermistu
 • Tõlli

 


  

Kastna piirkonna külad

 

 • Kastna
 • Rammuka
 • Ranniku

 


 

Seliste piirkonna külad

 

 • Seliste
 • Päraküla

 


 

Pootsi piirkonna külad

 

 • Pootsi
 • Peerni
 • Lao
 • Kõpu
 • Kavaru
 • Manija

 


 

Tõhela piirkonna külad

 

 • Tõhela
 • Männikuste
 • Kiraste
 • Alu

 

Tõhela küladest on pikemalt kirjutanud Vaike Hang. Tema sulest on ilmunud järgmised Tõhela küla raamatud: Viruna asundusküla, Teoste küla mälestustes, Kiraste küla, Leelaste küla, Alu küla, Häidaste küla ja Männikuste küla.

 


 

 Huvitavaid ja tuntud inimesi Tõstamaa kandist.

 


Tõstamaa kandis on läbi pikkade sajandite elanud palju inimesi, kes on olnud nii siinsele kui võõrsilt pärit rahvale eeskujuks. Oma tarkuse, oskuste ja värvika karakteri poolest on nad jäänud pikaks ajaks rahva mällu. Järgnevalt on teil võimalus lugeda, kes need inimesed on olnud ning mille poolest on nad jäänud aastakümneteks inimeste mällu.