Huvikool

Alates 16. maist 2014 on SA Tõstamaa Mõis juurde loodud Tõstamaa Mõisa Huvikool.
Esialgu on Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud käsitöö õppekava kahele vanuseastmele.

Huvikooli loomise eesmärgiks on huvitegevuse korrastamine, tegevuse parem organiseerimine ning õpilaste, kooli ja lapsevanemate omavaheline tagasiside andmine. Tagasisidestamine toetab õpilast loomingulises protsessis, pakub talle eduelamust ning tõstab motivatsiooni. Koolile näitab  tagasiside õpitegevuse korraldamise efektiivsust ning võimaldab korrigeerida õpiülesandeid.

Käsitöö õppekava toetab rahvusliku ja paikkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja järjepidevust.

Seetõttu on tehnoloogiate õppimise kõrval on olulisel kohal teadmised meie kultuuriloost, kohalikust ajaloost; kirjeldused kuidas neid samu esemeid valmistasid meie esivanemad, kust saadi materjale, millised olid kaunistusviisid ja millist tähendust omasid kasutatud ornamendid.

Kuna käsitööoskuste  edasiandmise järjepidevus peredes on vahepeal katkenud, siis on käsitöö õppekava eesmärgiks seda lünka täita - kasvatada kultuuriteadlikku kodanikku ja anda talle eluks vajalikud praktilised oskused.

Paremaid töid eksponeeritakse õpilastööde veebigaleriis (avatakse novembris), üks kord aastas korraldatakse näitus ja temaatiline õppelaager.

Õpilane võetakse huvikooli vastu vanema poolt esitatud avalduse alusel. Õppemaksu tasujal on õigus saada makstud summalt tulumaks tagasi. Õppemaksu ehk koolituskulu saab deklareerida ainult see isik, kes on selle õppemaksu haridusasutusele tasunud. Avalduse leiab siit....


2017-09-14 133151 


huvikooli tegemisedDokumendid:

Huvikooli asutamise käskkiri

Põhikiri

Õppekava

Lapsevanema avaldus

Huvikooli õppetasu käskkiri

 

Pildigalerii

Pildialbumid

 

huvikooli laager sutirannas2

Huvikooli laager Sutirannas